Screen2

Creately - Online Diagramming

Creately provides you with the ability to draw any diagram from right inside Microsoft Internet Explorer. You can create a new diagram, use one of our templates or browse the Creately Diagram Community for inspiration. Creately provides the ability share on social media, publish and collaborate. Creately supports a huge range of diagram types including Flowcharts, UML, Business Process, UI Mockups, Organisation Charts, Site Maps & SWOT Diagram.

Pin

Presunutím ikony pripnete lokalitu na panel úloh

Máte problémy s pripojením lokality?

Máte problémy s pripojením lokality?

Postupujte podľa týchto dvoch jednoduchých krokov:

close

Prečo pripínať túto lokalitu?

Využite výhody pripnutých lokalít, ktoré zobrazíte jediným kliknutím myši.

Vlastné ovládacie prvky

Prehľadávač preberie štýl webovej lokality, a to vrátane tlačidla Domov a navigačných tlačidiel.

Zoznamy odkazov

Prejdite priamo k požadovanej časti webovej lokality alebo dokonca získajte živý obsah prostredníctvom zoznamov odkazov systému Windows 7.

Oznámenia

Ak dôjde k určitej udalosti (napríklad nový e-mail alebo žiadosť o pridanie medzi priateľov), objavia sa na paneli úloh živé oznámenia.

X
IE Logo
bing icon msn icon

Ak máte s prevzatím ťažkosti, kliknite tu.