EasyList

Legg til
Basert på 2 vurderinger

Sporingsbeskyttelseslisten EasyPrivacy er basert på det populære EasyPrivacy-abonnementet for AdBlock Plus og behandles av det velkjente EasyList-prosjektet, som overser nesten ti millioner brukere daglig. Prosjektet har også et stort støtteforum med mange erfarne medlemmer, som kan hjelpe til med å løse eventuelle problemer som måtte oppstå.

EasyList Standard

Legg til
Basert på 0 vurderinger

EasyList Tracking Protection List is based on the popular EasyList subscription for Adblock Plus and is managed by the well-known EasyList project, which serves nearly ten million daily users and has a large support forum with dozens of experienced members able to assist resolving any issues that may arise.

Sporingsbeskyttelsesliste 1 for PrivacyChoice

Legg til
Basert på 0 vurderinger

PrivacyChoice opprettholder en omfattende database med sporingsselskaper, inkludert domener som brukes av nesten 300 annonsenettverk og -plattformer, sporingsmetoder, sammendrag av viktige retningslinjer, overvåkings- og velgings- og fravelgingsprosesser. PrivacyChoice har en sporingsbeskyttelsesliste basert på disse dataene. Listen blokkerer selskaper som ikke blir overvåket av NAI. Listen oppdateres automatisk med nye sporingsdomener som oppdages gjennom fortløpende webområdeskanning og brukerpaneler.

Sporingsbeskyttelsesliste 2 for PrivacyChoice

Legg til
Basert på 2 vurderinger

PrivacyChoice opprettholder en omfattende database med sporingsselskaper, inkludert domener som brukes av nesten 300 annonsenettverk og -plattformer, sporingsmetoder, sammendrag av viktige retningslinjer, overvåkings- og velgings- og fravelgingsprosesser. PrivacyChoice har opprettet en sporingsbeskyttelsesliste basert på disse dataene. Listen blokkerer alle selskapenes sporingsdomener i PrivacyChoice-databasen. Listen oppdateres automatisk med nye sporingsdomener som oppdages gjennom fortløpende webområdeskanning og brukerpaneler.

TRUSTe

Legg til
Basert på 1 vurderinger

TRUSTe er en ledende personvernssertifisering og tjenesteleverandør på Internett. TRUSTes sporingsbeskyttelsesliste TRUSTed muliggjør relevante og målrettede annonser fra selskaper som påviser respektable retningslinjer for forbrukerpersonvern, og som overholder TRUSTes høye standarder og direkte overvåking. Med TRUSTe kan brukere motta hensiktsmessige annonser, uten at personvernet kompromitteres.