EasyList

Lisää

EasyPrivacyn seurantasuojausluettelo perustuu EasyPrivacyn tarjoamaan suosittuun Ablock Plus -tilaukseen. Sitä hallitsee tunnettu EasyList-hanke, jolla on miltei 10 miljoonaa käyttäjää päivittäin sekä laaja tuki sen kymmeniltä ammattilaiskäyttäjiltä, jotka voivat auttaa sinua mahdollisissa ongelmissa.

EasyList Standard

Lisää

EasyList Tracking Protection List is based on the popular EasyList subscription for Adblock Plus and is managed by the well-known EasyList project, which serves nearly ten million daily users and has a large support forum with dozens of experienced members able to assist resolving any issues that may arise.

PrivacyChoicen seurantasuojausluettelo 1

Lisää

PrivacyChoice ylläpitää laajaa ja kattavaa tietokantaa seurantayrityksistä. Se sisältää muun muassa miltei 300 mainostusverkoston ja -palvelun toimialueet, seurantamenetelmät, tärkeimpien käytäntöjen yhteenvedot, niiden valvontamenetelmät sekä tiedot niihin osallistumisen menetelmistä ja niiden ulkopuolelle jättäytymisen menetelmistä. PrivacyChoice tarjoaa näihin tietoihin perustuvan seurantasuojausluettelon. Se estää yritykset, jotka eivät kuulu NAI:n valvonnan piiriin. Luetteloa päivitetään automaattisesti uusilla seurantatoimialueilla, jotka on löydetty verkkosivustojen tarkastusten ja käyttäjäpaneelien avulla.

PrivacyChoicen seurantasuojausluettelo 2

Lisää

PrivacyChoice ylläpitää laajaa ja kattavaa tietokantaa seurantayrityksistä. Se sisältää muun muassa miltei 300 mainostusverkoston ja -palvelun toimialueet, seurantamenetelmät, tärkeimpien käytäntöjen yhteenvedot, niiden valvontamenetelmät sekä tiedot niihin osallistumisen menetelmistä ja niiden ulkopuolelle jättäytymisen menetelmistä. PrivacyChoice on luonut näihin tietoihin perustuvan seurantasuojausluettelon. Tämä luettelo estää kaikki PrivacyChoicen tietokantaan kuuluvien seurantayritysten toimialueet. Luetteloa päivitetään automaattisesti uusilla seurantatoimialueilla, jotka on löydetty verkkosivustojen tarkastusten ja käyttäjäpaneelien avulla.

TRUSTe

Lisää

TRUSTe on johtava Internetin suojausvarmenteiden ja tietoturvapalveluiden palveluntarjoaja. TRUSTe:n TRUSTed-seurantasuojausluettelo sallii asianmukaiset ja kohdistetut mainokset yrityksiltä, jotka kunnioittavat kuluttajien tietosuojaa ja noudattavat TRUSTe:n korkeita standardeja ja ja jotka ovat sen suorassa valvonnassa. TRUSTe auttaa käyttäjiä hyödyntämään hyviä mainoksia vaarantamatta käyttäjien tietoturvaa.